varför avtal??


Både för dig som privatperson och dig som byggare är det viktigt att upprätta ett avtal för det arbete som ska utföras. På så sätt kan ni slippa en hel del missförstånd och oklarheter, som längre fram kan leda till tvister om betalningen.

Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund har enats om ett avtal för reparationer och ombyggnader; Hantverkarformuläret 09 med tillhörande Allmänna bestämmelser.

 • Gå noggrant igenom arbetets omfattning innan avtal tecknas. 
 • Teckna skriftligt avtal innan arbetet påbörjas. Om det gäller uppförande eller tillbyggnad av en villa (Småhusentreprenad) använd ABS 09. Tillbyggnad är det om husets volym utökas. Om det gäller reparation eller ombyggnad, använd Hantverkarformuläret 09.
 • Det är viktigt är att i avtalet klargöra följande:
  a) Arbetets omfattning. Skriv vad som ska utföras och inte utföras.
  b) Priset eller grunderna för hur priset bestäms.
  c) Tiden för betalning (betalningsplan).
  d) Tiden för arbetets start och slut.
  e) Bestäm hur beställning av ändrings- och tilläggsarbeten ska gå till.
  f) Besiktning, se p 24 ff. i ABS 09 och p 8 i Hantverkarformuläret 09.
  g) Försäkring, se p 29 i ABS 09 och p 12 i Hantverkarformuläret 09.
 • Vid småhusentreprenader krävs normalt att konsumenten tecknar byggfelsförsäkring och att entreprenören lämnar färdigställandeskydd. Se www.bostadsgaranti.se och www.gar-bo.se
 • Vid ROT-avdrag, tillämpa ROT-klausulen. För ytterligare information kontakta Skatteverket, www.skatteverket.se.