om ren byggbransch

 

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga och duktiga företagen.

Attitydkampanjen Ren byggbransch vänder sig till dig som jobbar i byggbranschen eller tänker dig en framtid som byggare. Den vänder sig också till dig som köper eller säljer byggtjänster i någon form. Syftet är att ta avstånd från svartarbete och annan oseriös verksamhet inom byggsektorn. Vi vill skapa en byggsektor där företagen kan konkurrera på lika villkor, där kvalitet och utveckling står i centrum och där byggjobbarna har säkra arbetsförhållanden.

Vi vill
•    att byggbranschens aktörer agerar professionellt och följer svensk lagstiftning,
•    att svenska folket har en positiv attityd till byggbranschen,
•    att alla medarbetare i branschen tar ställning mot svartjobb/ohederligt arbete i branschen,
•    att samtliga byggarbetsplatser i Sverige tillämpar ID06 närvaroredovisning.

Vilket slags bygge vill du ha?

 

Byggbranschen i samverkan


Byggbranschen i samverkan (BBIS)

Bakom kampanjen Ren byggbransch står Byggbranschen i samverkan, som består av Byggcheferna/Ledarna, Byggnads, Glasbranschföreningen, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Målareförbundet, Måleriföretagen i Sverige, Entreprenörföretagen, SEKO, Sveriges Byggindustrier och Svenska Elektrikerförbundet. www.byggbranschenisamverkan.se