Nyheter

 • Mats Hellström, VVS-branschens yrkesnämnd, om sin lärarkonferens

  Berätta om er lärarkonferens!

  – Tidigare har vi kört regionala träffar men i år anordnade vi en nationell konferens för totalt 100 yrkeslärare från alla branschrekommenderade VVS-utbildningar. Vi gav lärarna mycket tid till erfarenhetsutbyte i frågor som exempelvis APL, handledarutbildning och programråd. Vi pratade även om en ren byggbransch tillsammans med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Lärarna fick se den nya filmen, Skattebrott: ett hot mot vår demokrati, och informerades om vilket utbildningsmaterial som finns att tillgå.

  – Vi tycker att attityden till svartarbete har förändrats till det bättre ute i skolorna, men det finns fortsatt behov av utbildning i de här frågorna. Det är viktigt att eleverna förstår konsekvenserna av svartarbete: att de kan förlora sin anställning, bli polisanmälda, slita ut sig själva samt att det allmänna går miste om pengar till skola och välfärd. Samtidigt behöver vi jobba på att förändra attityden hos allmänheten så att efterfrågan på svarta tjänster minskar.

  Senast uppdaterad 2016-11-24 av Henry Cohen

 • Lena Lundström, BYN Östergötland och BYN Södermanland, om sin lärarkonferens:

  Berätta om er lärarkonferens!

  – I år var det första gången som vi körde en gemensam lärarkonferens för BYN Östergötland och BYN Södermanland. Tidigare har träffarna anordnats lite oregelbundet så det här känns som en bra nystart! 70 bygglärare, några kärnämneslärare, studie- och yrkesvägledare samt rektorer hade anmält sig. 

  Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten höll en gemensam information på temat ren byggbransch. Det är viktigt att lärarna förstår hur den ekonomiska brottsligheten fungerar så att de kan föra kunskapen vidare till eleverna. Då blir våra nya medarbetare bättre rustade för arbetslivet.

  Senast uppdaterad 2016-11-24 av Henry Cohen

 • Skattebrott - ett hot mot vår demokrati. Se filmen

  Det gäller att veta vem man gör affärer med och följa upp sina avtal. I filmen får upphandlare tre råd för att inte bidra till att kriminella företag tar över jobben. Bakom filmen står Byggbranschen i samverkan och Stora Branschgruppen.


  Senast uppdaterad 2016-11-08 av Henry Cohen

 • Eva Thor, sekreterare BYN Gävleborg, om sin lärarkonferens

  Berätta om er lärarkonferens

  – Vi är på olika skolor varje år, den här gången träffas vi i Bollnäs. Skatteverket kommer att informera om svartarbete men tyvärr kunde inte Ekobrottsmyndigheten medverka i år. Det är tydligt att lärarna har ett stort intresse och engagemang i de här frågorna. Vi bjuder in yrkeslärare från bygg- och anläggningsprogrammen, men ryktet har spridit sig så nu ringer även samhällskunskapslärare som vill ta del av lärarmaterialet. Att skolorna skickar sina lärare på våra konferenser visar att de tycker ämnet är viktigt.

  – Enligt lärarna är det inte längre lika mycket snack om att jobba svart bland eleverna. Genom våra skolbesök märker vi också att kunskapen om svartarbete och dess konsekvenser har ökat. Byggbranschen i samverkan har tagit fram bra material som lärarna kan använda i undervisningen, till exempel filmen En dyrköpt läxa. På årets konferens fick vi även se en ny film från Stora branschgruppen: Skattebrott – ett hot mot vår demokrati.

  Senast uppdaterad 2016-11-08 av Henry Cohen

 • Ann-Sofie Lind, sekreterare BYN Göteborg, om sin lärarkonferens

  Berätta om er lärarkonferens

  – Vi har 135 anmälda yrkeslärare från bygg- och anläggningsprogrammen i Västra Götaland. Tillsammans med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten håller vi ett utbildningspass som heter Ren byggbransch. Där får lärarna information om svartarbete och argument för att kunna bemöta eleverna i diskussioner kring de här frågorna. Lärarna är tacksamma för de får inte den här informationen från annat håll. Att förändra attityder är ett långsiktigt arbete, det gäller att nöta på och lyfta frågan i alla relevanta sammanhang. När jag själv är ute och träffar elever i årskurs 3 på gymnasiet tycker jag att det finns en större förståelse än tidigare för att skattepengarna finansierar vår gemensamma välfärd och infrastruktur. 

  Senast uppdaterad 2016-11-08 av Henry Cohen

 • Janne Ahlsten, bygglärare på Tyresö Gymnasium, om skolmaterialet

  Använder du skolmaterialet som vi tagit fram?

  ”Ja, framförallt filmerna. Jag har använt mig av filmerna ”En dyrköpt läxa” och ”En ren byggbransch” vid ett flertal tillfällen i min undervisning”. Sen pratar jag mycket från egna erfarenheter eftersom jag har haft eget företag med 15 anställda. ”

  Har du nga tips till andra lärare för att underlätta undervisningen i det här ämnet?

  ”Mitt tips är att prata med eleverna utifrån egna erfarenheter: Jag jobbade tidigare för ett företag där de två delägarna åkte i fängelse…De anställda fick välja hur stor del av sin lön de ville ha ut ”vitt” och hur stor del av lönen de ville ha ut ”svart”…En dag kom Ekobrottsmyndigheten och låste allt och tog alla datorer… En plattsättare på företaget som jobbade 100% svart hade betalat sina skulder med ”svarta” pengar. Plattsättaren fick nu ännu fler skulder… Jag visste inget förrän Ekobrott kom på besök. ”

  Senast uppdaterad 2016-11-08 av Henry Cohen

 • Hämta fler »