Lena Lundström, BYN Östergötland och BYN Södermanland, om sin lärarkonferens:

Berätta om er lärarkonferens!

– I år var det första gången som vi körde en gemensam lärarkonferens för BYN Östergötland och BYN Södermanland. Tidigare har träffarna anordnats lite oregelbundet så det här känns som en bra nystart! 70 bygglärare, några kärnämneslärare, studie- och yrkesvägledare samt rektorer hade anmält sig. 

Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten höll en gemensam information på temat ren byggbransch. Det är viktigt att lärarna förstår hur den ekonomiska brottsligheten fungerar så att de kan föra kunskapen vidare till eleverna. Då blir våra nya medarbetare bättre rustade för arbetslivet.

Senast uppdaterad 2016-11-24 av Henry Cohen