Länkar

 

Byggbranschen i samverkan

Byggcheferna/Ledarna: www.byggcheferna.se
Byggnads: www.byggnads.se
Elektriska Installatörsorganisationen EIO: www.eio.se
Glasbranschföreningen: www.gbf.se
Maskinentreprenörerna: www.me.se
Målareförbundet: www.malareforbundet.se
Måleriföretagen i Sverige: www.maleriforetagen.se
Entreprenörföretagen: www.plr.se
SEKO: www.seko.se
Sveriges Byggindustrier: www.sverigesbyggindustrier.se
Svenska Ekektrikerförbundet: www.sef.se
VVS Företagen: www.vvsforetagen.se

Samarbetspartners

Ekobrottsmyndigheten: www.ekobrottsmyndigheten.se
Skatteverket: www.skatteverket.se / TEMA: Svart på vitt

Information och rådgivning

Allmänna reklamatonsnämnden: www.arn.se 
Ekonomifakta - Din inkomstskatt 
Konsumentverket: www.konsumentverket.se 
Villaägarna: www.villaagarna.se

 

Skolmaterial - presentationer