Därför skadar
svartjobben sverige

 

Varje år förlorar vi gemensamt 66 miljarder i uteblivna skatter på grund av svartarbetet. Detta är drygt 10 miljarder mer än statens totala kostnader för hälsovård, sjukvård och social omsorg under 2009...

Dessa pengar skulle kunna användas till viktiga förbättringar i till exempel välfärden, såsom fler lärare i våra skolor, fler sjuksköterskor och fler hjälpande händer till de äldre. Svartarbete bidrar till en illojal konkurrens där seriösa företag slås ut av företag som kan lägga låga anbud för att de betalar ut svarta löner.

Svartjobb kräver framför allt kontanter och de som sysslar med svartjobb drar sig inte för att använda osanna fakturor och för att använda falska kontrolluppgifter. Kopplingar till den organiserade brottsligheten är vanliga. Om vi inte får stopp på detta är vi spikrakt på väg mot ett korrupt samhälle.